Partnerships

   

  B4U heeft partnerships met verschillende organisaties. Deze organisaties hebben producten, diensten en know how die het aanbod van B4U versterken. Anderzijds is de inbreng van en samenwerking met B4U aanvullend voor deze organisaties. De samenwerking is altijd gebaseerd op gedeelde filosofie. Zo zijn en waren er verbindingen met:

   

   

  Het Staatshuys

   

   

  Platform voor innovatie van overheid en samenleving. Ht inspiratiecentrum voor de overheid en maatschappelijke organisaties in het geboortehuis van Thorbecke. Vanuit de overtuiging dat het anders kan en moet binnen het lokale bestuur, met name in de verhouding tussen overheid en samenleving. Deze al eeuwen bestaande verhouding kan ook op een andere wijze tot stand worden gebracht. Mede gebaseerd op het (oorspronkelijke) gedachtengoed van Thorbecke. Waar brengen we het huis van Thorbecke en het huis van de Samenleving weer bij elkaar? Hoe komen we van contructen naar construeren. Hoe van complexiteit weer naar de kracht van de eenvoud?

   

  De Vuurplaats

   

   

  De Vuurplaats werkt vanuit herkenbare waarden en principes aan authenticiteit en veerkracht van mensen en organisaties. "Mentaal resetten". Energie hervinden en benutten. Gezond worden of blijven als mens, team en als organisatie. Zij verbindt daarin (meetbare) fysieke en psychologische principes alsmede de verbinding met de natuur en de eigen autonomie. Met inmiddels bewezen opbrengsten.

   

  Buziness Dezign

   

   

  Buziness Dezign is een bedrijf waarin management consultants en audio-visuele professionals een gezamenlijk concept hebben ontwikkeld. Visuele Business Consultancy. Met behulp van filmopnamen brengen zij letterlijk en figuurlijk het verbeterpotentieel van een organisatie in beeld.  Dit blijkt een zeer krachtige methode om in boardrooms of anderszins de realiteit zodanig in beeld te brengen dat ze zowel confronterend is als tot snelle en gezamenlijke acceptatie leidt en tot actie aanzet. Men krijgt letterlijk hetzelfde beeld waardoor ook in het gesprek snel tot de essentie wordt gekomen. Die beelden zijn vervolgens ook nog eens te delen. De consultants van Buziness Design helpen bij het interpreteren, confronteren, spiegelen, stimuleren, concretiseren en desgewenst implementeren tijdens deze processen.

   

  Fit2Swarm

   

   

  Fit2Swarm werkt vanuit de filosofie dat het werk niet door processen en organisaties en langs medewerkers geleid moet worden, maar dat de medewerkers het werk volgen. Als een steeds flude  zwerm in plaats van een organisatie. Veel flexibeler in capaciteit, meer afwisselend en alleen nog maar leuk werk dat je ligt en het versterkt het gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel voor het (snelle) resultaat. Hiermee kan de efficiency van een bedrijf verdrievoudigen. Desgewenst kan deze werkwijze gefaciliteerd worden door een eenvoudig softwarepakket. Workflow echt in flow!

   

  Segment 

   

   

  SEGMENT is een netwerkorganisatie van vakinhoudelijke en veranderkundige professionals voor en door gemeenten. Grootste opleider in het publieke domein. Met inmiddels zo'n 200 docenten en zelfstandige samenwerkingspartners. SEGMENT draait al jaren mee in de top van de beste dienstverleners voor de overheid.

   

   

  Lid van de Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren

   

   

  Lid van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn

   

  ---

    Advies | Coaching | Management | Bestuur | Governance | Toezicht | Interim | Training | Onderzoek