Publicaties van of over Walter

“De waterval of de Zonnewijzer, Ambtelijke techniek versus bestuurlijke meerwaarde programmabegroting”,

TPC, Tijdschrift voor Public Governance, Audit & Control,

Jaargang 7, nummer 6, december 2009.

 

 Bestuur in Crisistijd. Verantwoord begroten gericht op (maatschappelijke) ambities”,

Raadsledennieuws,

Jaargang 8, nummer 5, oktober 2009.

 

Oude waarden, goud(en) waard(en)”,

Tijdschrift Controlling,

19e jaargang, nummer 4, april 2004.

 

"Commissievoorzitter in beeld. Walter Bak van de Rekenkamer

Bijdragen aan de ontwikkeling en het functioneren van de gemeente Zeist”.

Van ’t Rond/Nieuwsbode

Woensdag 19 januari 2011.

 

Interview met Walter over zijn visie op de ontwikkeling van de sociale dienst(en).

Door Total Identity,

15 maart 2013.

 

"Interview met Walter over bezuinigingen en sturing bij de Sociale Dienst Drechtsteden".

Door MCA, het vak-tijdschrift voor financial executives, accountans en registercontrollers, 

23 april 2013.

 

"Een dag naast de schoenen van Walter Bak"

Verslag van een dag meelopen met Walter.

WIJ (personeelsblad Sociale Dienst Drechtsteden),

nr 2 juli 2013.

 

"Winst en Participatie hand in hand?!".

Rondetafelgesprek over Participatiewet en voordelen voor werkgevers

In "Slagkracht", het magazine van "Werkgevers Drechtsteden".

December 2014.

 

"Nieuwe directeur moet Drechtwerk omvormen",

Interview met Walter 

In "Dordt Centraal"

21 november 2015

 

Vermelding "Binnenlands Bestuur" 5 december 2014 

bij overstap Walter van Sociale Dienst Drechtsteden naar Drechtwerk.

 

"Afscheid van Walter Bak".

Afscheidsinterview met Walter bij vertrek als MT-lid SDD naar Algemeen Directeur Drechtwerk.

WIJ, Personeelsblad Sociale Dienst Drechtsteden,

december 2014.

 

"Sturen in een veranderende context".

Artikel in FAMO nieuwsbrief december 2015

Over de veranderingen voor de sturing van (publieke) organisaties in de dynamiek en paradigmaverschuivingen van vandaag de dag.

 

"Slimme oplossingen in het sociaal domein" (of uitgebreidere originele kopij).

Artikel in FAMO nieuwsbrief september 2016

Over de (benodigde) innovaties en paradigmashifts in het sociaal domein.

 

Benoeming Walter Bak als interim directeur Baanbrekers

Bericht in Brabands Dagblad, augustus 2017

 

"Walter Bak helpt mens en organisatie graag een stap verder"

Introductie als interim directeur bij Baanbrekers (blz 2+3)

Vitamine B, Bulletin Baanbrekers 31 augustus 2017

 

"Baanbrekers hoeft minder fors in te grijpen"

Artikel in Brabands Dagblad, 21 december 2017

 

"Werken vanuit vertrouwen"

Blog van Walter op intranet Baanbrekers, 9 januari 2018

 

"Baanbrekers krimpt in. We gaan mensen aan een gewone baan helpen"

Artikel in Brabants Dagblad, 26 januari 2018

 

"Meer mensen Baanbrekers naar bedrijf"

Artikel Brabants Dagblad, 27 januari 2018

 

Video-terugkoppeling MT-dagen aan organisatie Baanbrekers

Waalwijk, 5 februari 2018

 

Presentatie als Algemeen Directeur van Baanbrekers in de Gemeenteraad van Loon op Zand (intro Baanbrekers, jaarrekening 2017, geactualiseerde begroting 2018)

Gemeentehuis Kaatsheuvel, 21 juni 2018

* na openen link en klik op start zie bij punt 3.

 

 

 

"Effectief opdrachtgeverschap"

Publicatie via Segment op FAMO website 29 januari 2020

 

"Tekorten in het sociaal domein beteugeld"

Artikel Binnenlands Bestuur 6 maart 2020.

Over het daadwerkelijk doen omslaan van het structurele tekort bij de Gemeente Eindhoven van ruim € 40 mln euro naar een overschot van ruim € 12 mln euro waarin ik een betekenisvolle rol heb mogen bijdragen.

 

"Nog volop werk aan rechtmatige jaarrekeningen", Binnenlands Bestuur 2020 week 12

Over de invoering van de reachtmatigheidsverklaring van door het college per 2021

Zie hier ook de "papieren" versie uit dit overheidsblad.

En het uitgebreidere en geillustreerde achterliggende artikel van Walter.

 

Interview op Lokalo Omroep Zeewolde; 23 september 2021

Samen met mijn collega Simone als directie toelichting geven op wat onze organisatie Meerinzicht doet en kan betekenen voor en via de gemeenten waar we voor werken.

Klik op programma's "Zeewolde Kiest" en vervolgens de uitzending van 23/09 20.00 (2021).

 

Walter Bak nieuwe voorzitter RvT Carinova, 29 december 2022

Skipr nieuwssite van en voor de zorg.

 

>> Tussen augustus 2019 en medio 2020 is een reeks korte artikelen gepubliceerd 

"Bakkiaans Management".

Deze vind je via deze link of die linksboven deze pagina.

 

  Advies | Coaching | Management | Bestuur | Governance | Toezicht | Interim | Training | Onderzoek