Advies

“Een goed adviseur begint niet met antwoorden, maar met vragen stellen”

Ik heb jarenlang ervaring als adviseur vanuit verschillende contexten. Zowel vanuit mijn rollen binnen vele organisaties als als adviseur werkend voor verschillende adviesbureaus.

Ondanks dat ik daarmee uit een rijke ervaring kan putten, werk ik vanuit de overtuiging dat die ervaring nooit toereikend is voor effectieve advisering in nieuwe situaties. Adviseren begint met vragen stellen, gevoel krijgen bij mensen en de organisatie. Pas daarna kun je je ervaring combineren met de situatie en vraagstelling op dat moment. Pas dan kun je effectief adviseren.

Dat kan overigens heel snel. Met mijn bewezen bovengemiddelde analytische kwaliteiten en het kunnen invoelen in mensen en datgene dat wel, en dat niet gezegd wordt, ben ik in staat snel de situatie, eventuele knelpunten en kansen te schetsen en van een helder advies te voorzien. Mijn stijl is daarin zaken tot hun eenvoud en bedoeling terug te brengen, confronterend inspirerend te spiegelen en vanuit visie perspectief bieden.

Als consultant heb ik me ook verbonden aan Buzines Dezign, bureau voor visuele business consultancy.Met behulp van filmopnamen brengen wij letterlijk en figuurlijk het verbeterpotentieel van een organisatie in beeld.   

Naast het zelf optreden als adviseur heb ik honderden mensen getraind op zowel adviesvaardigheden en rolinvulling als in de door mij ontwikkelde methode van zeer korte en beargumenteerde adviezen schrijven “Aansprekend adviseren”.

Als adviseur kan ik ook trajecten in uw organisatie begeleiden. Bijvoorbeeld rond visieontwikkeling, verbetering van processen, integratie en samenwerkingen of dynamiek in (management)teams. Ook bijvoorbeeld insprerende bijeenkomsten geven rond deze of inhoudelijke thema's.

 

Een enkele illustratieve referentie over mij als adviseur: 

Ben Keizers, Directeur Staatshuys

Walter is een gedreven adviseur die bijzonder helder en duidelijk communiceert. Hij loopt voor de troepen uit, maar trekt ze wel met hem mee. Hij enthousiasmeert zijn toehoorders en luistert goed naar de knelpunten waar de ander mee komt. Dat is een kracht die ik niet zo vaak zie.

Peter V.

“Walter is in staat om de innerlijke belevingswereld (op gevoels- en gedachteniveau) ‘als vanzelf’ aan te voelen. Hij heeft aan een half woord genoeg. Op grond hiervan zal hij zijn eigen gedrag en communicatie af stemmen op zijn omgeving en situationeel bepaald de meest effectieve handelswijze kiezen. … Hij bezit een oprechte interesse in mensen en wat hen beweegt. Hij heeft humor en kan ad rem reageren. … Hij bezit een gestructureerde en planmatige denk- en werkwijze. Derhalve is zijn aanpak zeer efficiënt. Hij is in staat orde te scheppen in chaos, niet alleen betreffende zijn eigen werk, maar ook ten behoeve van anderen…. Walter heeft een zeer hoog denktempo, analytisch en kritisch redeneervermogen. Hij bezit een evenwichtig karakter. Zijn hoge stressdrempel wordt tevens versterkt door zijn relativeringsvermogen en zijn pragmatische instelling.”

 

Een kleine greep uit uitgevoerde adviesopdrachten:

Advies- en onderzoekswerk

 

Ontwikkelaar en adviseur van WMO-formatiecalculatiemodel

Verantwoordelijk voor een reeks aan rekenkamer onderzoeken

Advies over toekomstmogelijkheden van WSW-bedrijf (2.300 mw)

Onderzoek naar verbetermogelijkheden regionale samenwerking in het sociale domein

Second Opinion doorstart WSW-bedrijf (1.700 mw) voor deelnemende gemeenten

Analyse van de kostenopbouw van de bouwleges van de stad en de stadsdelen en advisering over verevening inkomsten (± 750.000 inw.).

Ondersteuning en advisering rekenkamercommissie (waterschap)

Onderzoek naar bepalende factoren ontwikkeling zelfsturende teams (abulancedienst)

Opstellen diverse beleidsnota’s en verordeningen gemeente (± 30.000 inw.)

Procesbeschrijven  (100 mw)

Advies opzet coaching  (100 mw)

Opzet Kennismanagement  (100 mw)

Opstellen intern communicatieplan (100mw)

Onderzoek + implementatie managementontwikkeling gemeente (45.000 inw.)

Gebruik en intensivering gebruik “intranet” c.a. 

Organisatieanalyse  (100 mw)

Strategische heroriëntatie accountmanagement 

Onderzoek motivatie en binding van personeel  

Professionalisering management informatie 

Onderzoek naar effectiviteit acquisitieproces 

Ontwikkelen proces en instrumentarium functioneren en beoordelen

Onderzoek exportpotentie en optimalisatie van plaatwerk-industrie (55 mw)

Reorganisatieadvies kerkelijke wijkgemeente

Onderzoek optimalisatie informatiecyclus bij grote gemeente  (150.000 inw.)

Kritische succesfactoren invoering BBI bij grote  gemeente (150.000 inw.)

Voorbereiding omslag BBI bij grote gemeente (150.000 inw)

Ontwikkelen handboek hypotheken bij grote verzekeraar

 

  Advies | Coaching | Management | Bestuur | Governance | Toezicht | Interim | Training | Onderzoek