Training

“Achter ingewikkelde Managementproblemen gaat een elegante eenvoud schuil” (Senge)

Vanuit eerdere banen in de advieswereld heb ik de nodige en uiteenlopende cursussen en trainingen gegeven. En ook regelmatig vanuit interne rollen in organissaties. Gezien de goede ervaringen word ik nog regelmatig gevraagd om trainingen te verzorgen. Daarbij ben ik ook verbonden geweest, en nog, bij verschillende opleidingsbureaus.

Mijn kracht zit hem in de combinatie van de rijke werkervaring en mijn theoretische bagage met de eenvoudige, heldere en soms confronterende wijze van behandeling. De complexiteit terugbrengen tot de eenvoud en essentie. Mensen leren door een andere bril te kijken, waardoor toepassing van het geleerde haast vanzelfsprekend wordt. Waardoor men zelf antwoorden vindt op de eigen leervragen, en die uit kan dragen.

Ik heb trainingen gegeven op uiteenlopende onderwerpen. Aan zowel medewerkers, managers als bestuurders op, onder anderen, de gebieden: bedrijfsvoering, (prestatie)-sturing, contractering, samenwerking, advisering, bezuinigen, lean, teamdynamiek, gedragsbeïnvloeding e.d..

Thema’s waar ik ook over gepubliceerd heb. Zie desgewenst de pagina met publicaties.

De trainingen worden goed beoordeeld, en hebben op de evaluatieformulieren zelfs al meermalen een 10 gescoord.

 

Een enkele illustratieve referentie hierin over mij:

Nico van Dijk, Eigenaar/algemeen directeur at Segment Opleidingen

“Walter is al jarenlang actief als trainer, zowel op bedrijfsvoering onderwerpen als op de gebieden van rol, gedrag en advisering en in het bijzonder op prestatiesturing bij overheden. Een belangrijke meerwaarde hierbij is zijn brede ervaring als bestuurder, toezichthouder, manager, controller en adviseur. Zijn scherpe analytisch vermogen, gecombineerd met een hoog werktempo, maken dat hij de kennisbehoefte van de klant uitstekend weet te vertalen in een kwalitatief hoogwaardig programma met een hoog leerrendement.

Zijn insteek als trainer is pragmatisch, gericht op de daadwerkelijke werking voor bestuur en management. Vanuit zijn theoretische bagage en voorbeelden uit zijn ervaring kan hij de materie op heldere wijze voor het voetlicht brengen. Door interactieve werkvormen bereikt hij alle deelnemers en biedt hij hen dat wat nodig is voor een volgende stap in hun (kennis)ontwikkeling. “

  Advies | Coaching | Management | Bestuur | Governance | Toezicht | Interim | Training | Onderzoek