Toezicht

ôToezicht houden is een vakö

In bedrijven en publieke instellingen wordt het (maatschappelijk) toezicht op de directie of het bestuur uitgeoefend door raden van commissarissen of raden van toezicht. Zij bewaken de belangen van de aandeelhouders of de maatschappij en de continu´teit en realisatie van doelstellingen van de organisatie.

De afgelopen jaren staat de kwaliteit van toezicht in de schijnwerpers. Beweging van meer regenteske toezichtvormen naar professionalisering van toezicht en aanspreekbaarheid daarop. Een en ander zowel leidend tot als afgeleid van de verschillende inmiddels bestaande en op de tijdgeest aangepaste governancecodes. Steeds meer waardengedreven en gebaseerd op principes.

Zie desgewenst ook voor de beelden van B4U over governance op die pagina.

Actieve rollen van toezichthouders die daarbij effectief moeten kunnen schakelen tussen zowel de rol van toezichthouder en werkgever van het bestuur, als sparringpartner voor het bestuur. Actief binding moeten hebben met de organisatie. Op niet te veel maar ook niet te weinig afstand van de organisatie. Vanuit die rollen van toegevoegde waarde zijn voor zowel het bestuur als de continu´teit van de organisatie en de maatschappelijke legitimatie.

B4U is inzetbaar voor vraagstukken rond toezicht en de begeleiding van toezichthouders en bestuurders.

Daarnaast ben ik zelf ook actief (geweest) als bestuurder/toezichthouder in onderwijsorganisaties en als voorzitter van de Raden van Toezicht van zorgorganisaties en als voorzitter van in de rekenkamercommissies van een middelgrote en een grote gemeente. Overigens ben ik gecerificeerd toezichthouder (www.rcbm.nl). Daarnaast heb ik ook als lid van het bestuur van de Vereniging van Toezichthouders van Hogescholen (VTH) een actieve rol rond de professionalisering van commissarissen/toezichthohders (in het HBO).

 

Een enkele illustratieve referentie daarin over mij:

Loes Kater, Voorzitter Raad van Toezicht De Passerel:

Walter is in 2015 lid geworden van de Raad van Toezicht van de Passerel, een zorgonderneming in Apeldoorn. Ik heb hem leren kennen als een constructief kritisch lid met een goede kennis van financien en een brede kijk op ontwikkelingen in de zorg. Walter heeft een duidelijke visie en hart voor de zaak. Hij weet zijn strategische en analytische visie goed om te zetten in woorden en daden, waarbij hij met tact handelt. Ik ervaar onze samenwerking als zeer prettig en kijk uit naar een voortzetting daarvan.

Roland Blom, Voorzitter bestuur Isendoorn College Zutphen:

Ik heb Walter leren kennen vanuit onze bestuursrol voor Isendoorn. Walter is een gewaardeerde bestuurscollega, scherp in zijn analyses, to the point, met voldoende aandacht voor de relatie. Hij heeft een goede overall blik, conceptueel sterk en financieel onderlegd. Zijn snelheid, daadkracht en vasthoudendheid vormen een belangrijke meerwaarde om als bestuur krachtig te opereren. Daarin verliest Walter zijn humor niet.

  Advies | Coaching |`Management | Bestuur | Governance | Toezicht | Interim | Training | Onderzoek