Bestuur

“Besturen is bijsturen”

Al ruim 20 jaar heb ik functies op het snijvlak van organisatie, bestuur en toezicht uit mogen oefenen. Bestuur in de zin van politiek bestuur, met de maatschappelijke en politieke dimensies daarin, en bestuur in de zin van het besturen van organisaties. Ik heb gevoel voor bestuurlijke verhoudingen, hoe op effectieve wijze bestuurlijk comfort te realiseren en van daaruit de verantwoordelijkheden en resultaten waar te maken. In effectief samenspel met het maatschappelijke veld en het bedrijfsleven. Maar ook voor het zelf (bestuurlijke) eindverantwoordelijkheid nemen met de betrokkenheid van, en bij, de medewerkers en partners richting en inspiratie geven aan de organisatie om de (maatschappelijke) organisatiedoelstellingen te laten realiseren.

Ik benals bestuurder/toezichthouder actief in een onderwijsorganisatie en als lid en voorzitter van de Raad van Toezicht van een zorgorganisatie. 7 jaar ben ik actief geweest (als voorzitter) in de rekenkamercommissie van een middelgrote gemeente en per mei 2017 voorzitter van de rekenkamercomissie van een grote gemeente. In het verleden heb ik ook nog een veelheid aan "vrijwillige" bestuursfuncties mogen invullen. 

Daarnaast heb ik veel trainingen gegeven (en nog) op onder anderen het gebied van (be)sturing. Aan zowel medewerkers en management als aan bestuurders.

 

Een enkele illustratieve referentie daarin over mij:

K+V:

“Hij kan daadkrachtig managen en creëert customer intimacy…. Daadkrachtig in het realiseren van doelen en is begripvol en empathisch…. Een van de weinige natuurlijke strategen in Nederland. Unieke combinatie van kwaliteiten. Bij uitstek voor een rol als bestuurder.”

Vonk CE

“Walter wordt gezien als een geboren leider met een hartelijke en eerlijke stijl… Walter weet in vrijwel elke situatie kansen te creëren en kan anderen zo aansturen dat er een vertaalslag wordt gemaakt van visie naar realiteit… Walter is logisch en analytisch en een vindingrijke denker en lange termijnplanner. Hij is goed in alles waarbij iemand snel moet kunnen schakelen. Walter wordt gezien als pragmatisch en betrouwbaar en als iemand die de klus kan klaren. Walter heeft een charismatische uitstraling en een talent om goed te kunnen communiceren.”

J.M. (Jos) van Batenburg

"Walter maakt grote zaken klein, brengt "het" terug naar de essentie en laat het groeien naar de juiste vorm. Niet zo zeer sturend, pas als dat moet, maar meer vanuit het brengen van inzicht en dit zowel voor organisaties als wel op het individuele (persoonlijke) niveau. Sterk op de bestuurlijke kant en stimulerend op organisatie niveau, pragmatisch, empathisch en absoluut integer. Er is geen project, klus of organisatie waar Walter niet de goede dingen goed zal doen... als er maar mensen bij betrokken zijn, Walter laat mensen groeien en daarmee organisaties"

àVoor meer illustratieve referenties zie de pagina met aanbevelingen.

  Advies | Coaching | Management | Bestuur | Governance | Toezicht | Interim | Training | Onderzoek