Coaching

“Mensen (weer) verbinden met zichzelf en met het al”

Coaching kent vele praktijken. Variërend van meer vakinhoudelijk (mentor) tot intermenselijk.  Maar ook variërend in stijlen, methoden en, helaas, kwaliteiten van coaches. Met coaching richt ik me niet op de inhoud, maar vooral op de mens. In mijn optiek is coaching vooral goed luisteren, echt luisteren, vanuit intrinsieke nieuwsgierigheid naar die mens die zijn of haar vragen en worstelingen met je deelt. Geïntrigeerd door de percepties en patronen die bepalend zijn voor de wijze waarop die mens door het leven gaat, al dan niet “zichzelf” is en (on)gelukkig daarmee. Daarin een spiegel kunnen zijn, soms zacht, soms met een lach, soms confronterend. Mensen helpen inzichten te krijgen die hen in staat stellen eigen keuzes te maken, zichzelf te zijn, gelukkig te zijn, te zijn!

Naast mijn persoonlijke stijl, die maakt dat ik tot tevredenheid van betrokkenen dit soort gesprekken mag voeren, breng ik daarin de nodige levenservaring mee. Ervaring die me al vroeg “volwassen” heeft gemaakt, waarin ik mijn eigen worstelingen heb doorleefd, keuzes kunnen maken en heb leren ervaren wat mogelijk is. Ervaring ook vanuit het, zelfs tot 2 keer toe, uitgevallen zijn. Niet meer in staat te zijn gezond mezelf te zijn. Ervaring waar ik rijker uit ben gekomen. Steeds weer meer mezelf. “Ik ben die ik ben.”

Om mijn eigen bagage verder aan te vullen heb ik onder anderen veel boeken gelezen en mensen gesproken. Over psychologie, NLP, TA, coaching en “filosofen” of oude wijsheden. Daarnaast opleidingsmodulen coaching gevolgd, de basisopleiding van transactionele analyse (TA101) en een opleiding organisatiepsychologie. Vanuit deze opleidingen en ervaring heb ik niet alleen de nodige inzichten, maar kan ook uiteenlopende methoden toepassen. Op het brede spectrum van praktische tools tot zaken als meer energetische zaken als opstellingen.

Als coach (en trainer) heb ik me ook verbonden aan De Vuurplaats. De Vuurplaats werkt vanuit herkenbare waarden en principes aan authenticiteit en veerkracht van mensen en organisaties. "Mentaal resetten". Energie hervinden en benutten. Gezond worden of blijven als mens, team en als organisatie. Met inmiddels bewezen opbrengsten.

Ondanks dat ik de term coaching primair hanteer voor individuele coaching, heb ik ook meermalen, met plezier en tot tevredenheid, teamontwikkelingen mogen begeleiden. Ook voor spiegelen en begeleiden van de dynamiek in uw bestuur, directie, managementteam, RvT/RvC of samenwerkingsverbanden kunt u bij mij terecht.

Zoals op mijn kaartje staat: "Vanuit het is waarin ik ben, zijn wat nodig is.

 

Een enkele illustratieve referentie daarin over mij:

Jelle B.

“Walter zorgt niet alleen dat dingen verbeteren maar hij maakt mensen echt beter”

Rozanne W.

Hij brengt inzicht en helpt je verder maar kan zeker sturend zijn als het moet

Martijn B.

Hij weet persoonlijke groei bij medewerkers te stimuleren en geeft mensen vertrouwen in eigen kunnen.

Richard vV

Ik heb veel van hem geleerd als directeur maar zeker ook als mens.

Truus P.

Hij kan opvallend goed luisteren, stelt kritische vragen en is heel sturend.

Jos vB.

“Als ik terug kijk naar de afgelopen periode met Walter zit daar en “vriendjesgehalte” in, echter met het grote verschil dat Walter continue kritisch blijft en ongelofelijk scherp, hij schakelt daar heel professioneel in. .... Ik leer veel van en over mijzelf, dat komt door de benadering van Walter.”

Peter V.

“Walter is in staat om de innerlijke belevingswereld (op gevoels- en gedachteniveau) ‘als vanzelf’ aan te voelen. Hij heeft aan een half woord genoeg. Op grond hiervan zal hij zijn eigen gedrag en communicatie af stemmen op zijn omgeving en situationeel bepaald de meest effectieve handelswijze kiezen. … Hij bezit een oprechte interesse in mensen en wat hen beweegt. Hij heeft humor en kan ad rem reageren. …

  Advies | Coaching | Management | Bestuur | Governance | Toezicht | Interim | Training | Onderzoek