Interim

Een voorbijganger die (zich) verbindt

De scheiding tussen vaste banen, tijdelijke dienstverbanden en inhuur wordt steeds meer fluïde. Ontwikkelingen in de maatschappij en bij organisaties ook steeds dynamischer en kortcyclischer. Inzet van de juiste kwaliteiten op het juiste moment wordt daarmee steeds meer van belang.

B4U kan daarbij behulpzaam zijn. Vanuit de rijke en brede ervaring kan snel en adequaat worden ingespeeld op uw vraagstukken. Ik heb de afgelopen jaren veelvuldig, in verschillende vormen, kortere en langere bijdragen geleverd aan uiteenlopende organisaties. Daarbij is gebleken dat ik zeer snel effectief ben in nieuwe omgevingen. Kenmerkend voor mij is dat ik me vanaf dag 1 intrinsiek verbind aan de organisatie en de mensen. Een interimmer die voelt als een betrokken collega.

Dus zoekt u een interim manager, bestuurder of toezichthouder? Dan kijk ik graag wat ik voor u kan betekenen. Persoonlijk, of vanuit mijn brede netwerk.

Zie desgewenst ook voor de beelden van B4U over management, bestuur en toezicht op de respectievelijke pagina’s.

 

Een enkele illustratieve referentie daarin over mij:

Yvonne B.

“Ik heb veel interim-managers gezien, maar dit is uniek. Walter is tijdens mijn vakantie gestart zonder kennis van de branche. Als ik na 2 weken terugkom vertelt hij me echter, in onze eigen taal, hoe de organisatie er echt voor staat en adviseert wat te doen en heeft daarin zelfs al initiatief genomen.”

Vonk CE

“Walter wordt gezien als een geboren leider met een hartelijke en eerlijke stijl… Walter weet in vrijwel elke situatie kansen te creëren en kan anderen zo aansturen dat er een vertaalslag wordt gemaakt van visie naar realiteit… Walter is logisch en analytisch en een vindingrijke denker en lange termijnplanner. Hij is goed in alles waarbij iemand snel moet kunnen schakelen. Walter wordt gezien als pragmatisch en betrouwbaar en als iemand die de klus kan klaren. Walter heeft een charismatische uitstraling en een talent om goed te kunnen communiceren.”

Truus P.

“Iedereen kan zo bij hem binnenlopen en dat gebeurt ook…. Walter neemt de tijd voor een praatje, bewaart ondanks de drukte de rust en reageert op alles. Je weet waar je aan toe bent… Hij kan opvallend goed luisteren, stelt kritische vragen en is heel sturend…Hij neemt geen werk over en laat je doen wat je moet doen. Wat hij zelf moet doen doet hij heel snel. Hij houdt overal een vinger aan de pols, weet wat er speelt en grijpt in waar nodig.”

Hanneke R.

“Walter viel vanaf dag één in positieve zin op binnen de organisatie en het MT. Hij is iemand die doet wat hij zegt, doelen helder stelt en deze haalt, overzicht heeft, analytisch bijzonder scherp is, kritiek durft te geven en ontvangen en strak de touwtjes in handen heeft, maar daarbij ook nog eens het beste uit zijn mensen weet te halen.”

Vonk CE

“Kenmerkend zijn de sterke leidinggevende kwaliteiten. Hij bezit van nature de behoefte om de omgeving te sturen ten behoeve van het bereiken van concrete resultaten. Deze dominante inborst laat zich ervaren als een hoge overtuigingskracht, overwicht en een zeker charisma. Ondersteunende hierbij is zijn vermogen om te delegeren, zijn presentatietalent, hulpvaardigheid, functioneel inlevingsvermogen en contactuele aanleg.

Peter V.

“Walter is in staat om de innerlijke belevingswereld (op gevoels- en gedachteniveau) ‘als vanzelf’ aan te voelen. Hij heeft aan een half woord genoeg. Op grond hiervan zal hij zijn eigen gedrag en communicatie af stemmen op zijn omgeving en situationeel bepaald de meest effectieve handelswijze kiezen. … Hij bezit een oprechte interesse in mensen en wat hen beweegt. Hij heeft humor en kan ad rem reageren. … Hij bezit een gestructureerde en planmatige denk- en werkwijze. Derhalve is zijn aanpak zeer efficiënt. Hij is in staat orde te scheppen in chaos, niet alleen betreffende zijn eigen werk, maar ook ten behoeve van anderen…. Walter heeft een zeer hoog denktempo, analytisch en kritisch redeneervermogen. Hij bezit een evenwichtig karakter. Zijn hoge stressdrempel wordt tevens versterkt door zijn relativeringsvermogen en zijn pragmatische instelling.”

àVoor meer illustratieve referenties zie de pagina met aanbevelingen.

  Advies | Coaching | Management | Bestuur | Governance | Toezicht | Interim | Training | Onderzoek